WijLand
Van Eiland naar WijLand

WijLand

De gemeente Dronten kent een sterke concentratie van bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op de agrarische sector. Het Wisentbos in Dronten ligt tussen de onderwijsinstellingen aan De Drieslag en Wisentweg in. Om de samenhang van deze gebieden te versterken heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Drieslag-Wisentweg vastgesteld: ‘Van Eiland naar WijLand’. Wijland is een plek waar ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners samenkomen en activiteiten ondernemen. Dat doen Wij samen met de gemeente Dronten. 

Wie zijn Wij? 
Begin juli 2013 is een groep betrokkenen bijeen gekomen om gemeenschappelijke belangen met elkaar te delen en dat wat ons verbindt te verstevigen. Om dit te bereiken willen Wij als kerngroep fungeren als verbindend element tussen bewoners, gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen. Wijlandbijeenkomsten staan open voor iedere belangstellende, want samen bereiken Wij meer!

Wij zijn een groep betrokken vrijwilligers die twee maandelijks overleggen over mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het gebied. Leden nemen deel op persoonlijke titel. Behoeftes en ideeën van bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners die worden geïnventariseerd worden met de gemeente en Aeres Groep besproken. Daarnaast worden kansen en knelpunten in het gebied geïnventariseerd en onderzocht hoe deze het best kunnen worden aangepakt. Er zijn werkgroepen geformeerd welke diverse maatregelen hebben gerealiseerd, zoals het Wijland-festival, aanpassingen van de Gildepenningdreef,  nieuwe naam voor de onderwijslocaties (Green Campus Dronten), bloembedden in het Wisentbos, en nog veel meer. Om de saamhorigheid in het gebied te versterken stimuleren Wij activiteiten waardoor bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar vinden. Gezamenlijke Open Dagen en deze nieuwsbrief kunnen daarbij helpen.

Tevens wordt er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gehele gebied.

Wilt u meer informatie over Wijland of meepraten over mogelijke ontwikkelingsrichtingen in het gebied? Neem dan contact op met Annelies de Vries, (14) 0321.