De paden op. De lanen in ...
Een zee van ruimte

De paden op. De lanen in ...

Biddingbos
Dorpsbos van Biddinghuizen

Bremerbergbos
In Flevoland beheert Staatsbosbeheer de grootste loofbossen van ons land. Je kunt er urenlang rondwandelen en genieten van de rust en de ruimte. Het Bremerbergbos omvat het zuidelijk deel van boswachterij Spijk-Bremerberg en is aangelegd tussen 1968 en 1975.
 
Greppelveld
Natuurgebied nabij Elburg. Gerestaureerd havenhoofd van Elburg kenmerkt dit gebied. Hiervandaan zijn de vogels die bij greppels en poelen rondlopen goed te bekijken. Veel voorkomende kieviten, grutto’s, graspiepers en verschillende soorten eenden. Variatie aan planten en libellen.

Harderbos
Het Harderbos behoort met Harderbroek en Kievitslanden tot de meest gevarieerde en volwassen natuurgebieden in Flevoland. Op loopafstand van elkaar vindt u hier bos naast ruige moerassen, bloemrijk grasland en vogelrijke plassen. In het bos zijn diverse bewegwijzerde wandelroutes.
 
Kamperhoek
Bos nabij Ketelmeer, in de oksel van de A6 en de Ketelmeerdijk. Niet volledig toegankelijk, maar er lopen wandelpaden doorheen. Rustgebied voor trekvogels. Herbergt een rijkdom aan zangvogels en libellen. Bestaat grofweg uit een derde moeras, een derde deel grasland en een derde deel bos.
 
Klimaatbos
In het Harderbos bevindt zich het 27 ha. hartvormige Klimaatbos dat Natuurmonumenten in 2008 in één week liet aanleggen. Prinses Máxima begroef er tijdcapsules in de grond met kinderen uit Biddinghuizen. Over 25 jaar worden deze weer opgegraven om te kijken hoe zij eerder over de klimaatverandering dachten. Het klimaatbos ligt vlakbij de parkeerplaats Mosselweg.
 
Koningin Wilhelminabos
Ten noorden van Roggebotzand is het Koningin Wilhelminabos gelegen. Op deze Gedenkplek staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Namen die de herinnering levend houden. Rondom de Gedenkplek vormt zich bos. Dat het leven symboliseert. Het groeit, biedt beschutting, sterft af en geeft leven door. Het bos biedt rust en ruimte voor herinneringen, vreugde, en verdriet.
 
Larserbos
Waar in het oorspronkelijke inrichtingsplan van de provincie (1959) het dorpje Larsen gepland stond, ligt nu het Larserbos. Dit gevarieerde bos heeft veel recreatiemogelijkheden, waaronder drie strandjes, lig- en speelweiden en wandel- en fietspaden. Ook telt het gebied twee kampeerterreinen. Het bos grenst aan de Larservaart: een belangrijke ecologische verbindingszone van Flevoland. 

Ontdekbos X38
X38 is ontworpen door 700 kinderen en vernoemd naar de kavel waar het op ligt. Er is een indianendorp, doolhof en speel- en picknickplekken. Het bos werd in 2008 gerealiseerd door Nibi, instituut voor biologie i.s.m. Natuurmonumenten en is nog volop in ontwikkeling. Het ontdekbos ligt achter parkeerplaats Mosselweg.

Reve-Abbertbos
Het Reve-Abbrtbos ligt aan het Drontermeer tussen de Hanzeweg en het Greppelveld en is nog geen 50 jaar oud. Loof- en naaldbos, open vlakten en waterpartijen wisselen elkaar af. Er kan ook overnacht worden op het kampeerterrein midden in het bos. De naam verwijst naar het veenriviertje de Reeve en naar een zandbank langs de Zuiderzeekust, de Abbert. Het bos heeft zo’n 700 ha waar gewandeld en gefietst kan worden. Er zijn veel verschillende boomsoorten, veel paddenstoelen (500 soorten) en mossen. Ook zijn er veel bosvogels.

Roggebotzand
Naam ontleend aan ondiepte in omgeving. Bos aan oostelijke rand van de polder ten noorden van de Hanzeweg. Aangeplant voor landschappelijke aankleding, recreatie en houtproductie. Uitgegroeid tot mooi natuurgebied met grote verscheidenheid aan boomsoorten (naaldhout, wilg en populier). Flinke wildstand, veel fazanten, konijnen en reeën. Vrij toegankelijk. Ruiter, fiets en wandelpaden. Speelvijver met "strand", picknicktafels, dagcamping en speelweiden.  

Spijkbos
Spijkbos omvat noordelijk deel van Boswachterij Spijk-Bremerberg. Zandbank Het Spijk in de Zuiderzee, werd bij de inpoldering opgenomen en vormt de kern van het Spijkbos. Het bos, aangelegd tussen 1965 en 1973, bestaat voornamelijk uit dennen en sparren, omdat zij het beste gedijen op zandige bodem. Middenin het Spijkbos ligt de spijkvijver. Bij mooi weer dient deze recreatieplas als zwemvijver. Er is een breed zandstrand en grasvelden.

Swifterbos
Dorpsbos bij Swifterbant. Vrij toegankelijk, wandel , fiets- en natuurpaden. 
 
Wisentbos
Bos ten westen van Dronten, 70 ha. Naam ontleend aan diersoort, waarvan in dit gebied beenderen zijn gevonden. Gehele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Veel klein wild, speelvijver met strand, speelweiden, dagcamping en picknickplaatsen. Er zijn Ponyweiden en er is een IVN natuurpad met diverse nestkasten. Men kan beperkt met auto's en motoren rijden. Het bos bestaat voornamelijk uit loofhout meer er is ook naaldhout.