Bekijken
Een zee van ruimte

Bekijken

De Meerpaal
Het oorspronkelijke 'Ding van Dronten' van architect Frank van Klingeren (1919-1999) was bijzonder vanwege het weglaten van muren en mengen van functies. Het werd bekend door het bijzondere concept en televisieprogramma’s. In 1999 wilde het gemeentebestuur De Meerpaal slopen om plaats te maken voor een modern multifunctioneel centrum. Door verzet vanuit architectenkringen, minister Pronk en tussenkomst van rijksbouwmeester Wytze Patijn, zijn oorspronkelijke delen in de moderne architectuur behouden gebleven. Eén van de markante elementen in de binnenarchitectuur is ‘het ei’. Vroeger theaterzaal, nu bioscoop. Architect is Hans van Beek (Atelier Pro) 2006. De Rede 80-82 - Dronten
In Beeld en Geluid, in Hilversum wordt veel beeldmateriaal uit de pioniersjaren van de televisie en het Polygoon journaal bewaard. U vindt er ondermeer beelden van de Anti discriminatiebeurs, in De Meerpaal, (Dronten, 1 oktober 1970).

De Meetstoel
Landmeters begonnen hun werk in de polder al voor het "droogvallen". Tot de eerste werkzaamheden behoorde het plaatsen van een aantal vaste punten in het gebied. Die verhoogde meetstellingen, ook wel "meetstoelen" genoemd, waren gelijkmatig over het gebied verdeeld. De meetbakens dienden voor het uitzetten en inmeten van wegen, kanalen, tochten etc. In de loop der tijd zijn alle meetstoelen verwijderd, behalve die op U99/100. Biddingringweg - Nonnetjesweg

Dorpsboerderij Dronten
Combinatie van kinderboerderij, theehuis, winkel en bierbrouwerij. De boerderij is een werk- en leerplek voor mensen met een verstandelijk of sociale beperking. In de voormalige 'Zeskampschuur' is tevens de brouwerij van Praghtbier gevestigd. Er worden excursies verzorgd en men kan er zelf bier brouwen. Wisentweg 7, 8251 PB Dronten www.brouwerijpraght.nl

Gemaal Colijn
Gebruikt voor droogmaking Oostelijk Flevoland, nu nogsteeds in gebruik voor waterbeheersing. Op de wand tussen de entree en de machinehal is een kunstwerk in groen gekleurd bruut sierglas, naar een ontwerp van de Groninger kunstenaar Johan Dijkstra. Colijnweg - Ketelhaven

Gemaal Lovink
Gemaal LovinkGemaal Lovink is een van de drie gemalen die is gebruikt voor de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Het is nog steeds in gebruik voor waterbeheersing. Het is genoemd naar dr. H. J. Lovink (1866-1938), voorzitter van de staatscommissie Inpoldering. Op de zuidmuur is een reliëf van J.M. Roozenburg. Daarop reiken een landbouwer en visser elkaar de hand. In 2008 is het gemaal aangewezen als Rijksmonument.
Harderbosweg – Biddinghuizen

Gemeentehuis Dronten
Het gemeentehuis Dronten (1982) is één van de zeven gemeentehuizen die zijn ontworpen door prof. ir. Piet Tauber. In de toren van het gemeentehuis bevindt zich het carillon. De Rede 1 - Dronten

Nieuw Verleden
Kunstenaars Vereniging Flevoland realiseert een bijzondere kunstroute langs het lange afstandswandelpad ‘Pionierspad'. Elk jaar worden er 5 nieuwe kunstwerken geplaatst. De kunstwerken zijn overgeleverd aan de krachten van de natuur. De kunstwerken groeien daarmee terug in het verleden, want ze vervallen, raken overwoekerd en worden ouder dan ze feitelijk zijn. Na verloop van tijd ontstaan er objecten waarvan niet met zekerheid is te zeggen uit welke tijd ze stammen of wat ze betekenen en waarvoor ze dienen. www.nieuwverleden.info

Oude Havenhoofd Elburg
Wat vroeger in zee voor Elburg lag, ligt nu in het landschap van Dronten. Om de rijke cultuurhistorie te behouden, is het havenhoofd gerestaureerd naar het tijdsbeeld van 1910. Voor de drooglegging van Flevoland vormde het havenhoofd met twee strekdammen van elk 1700 meter, de entree naar de haven van Elburg. Het lichtpunt op het havenhoofd zorgde voor een veilige tocht naar de haven. De waarde van het omliggende weidevogelgebied is versterkt door de aanleg van een waterplas rond het havenhoofd. Hierdoor worden onder andere broedende grutto’s, kwartel-koningen en tureluurs aangetrokken. De ondiepe poelen bevorderen een rijker waterleven. Stobbenweg - Biddinghuizen

Polderpioniers
Een man, gestoken in werkkleding, praat met zijn vrouw over het nieuw gewonnen land waar zij een bestaan en gemeenschap hopen op te bouwen. De sokkel van het kunstwerk is opgebouwd uit keien die ooit het plaveisel vormden van de oude pioniersweg in Dronten.  Op 10 december 1977 werd het beeld onthuld door de tweeling Van der Meulen, eerstgeborenen op het grondgebied van de latere gemeente Dronten. Brons, Kees Jansen 1977. De Noord - Dronten