Een zee van ruimte

Contact

 


Redactie Dronterland.nl
Bert Talens (info@maxcross.nl), voor de gehele site muv hoofdstuk Wonen.
Loes Groen (l.groen@dronten.nl) voor het thema Wonen.

 

Uitagenda l Uit in Dronten

Uit in Dronten is een samenwerkingsverband van FlevoMeer Bibiotheek, de Meerpaal, XL de Ateliers, VVV, gemeente Dronten, vereniging dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant en winkeliersvereniging Suydersee. Tweewekelijks verschijnt de digitale uitladder en tweemaandelijks een papieren editie. Uw activiteit hiervoor aanmelden kan kosteloos. Stuur een email naar info@uitindronten.nl met minimale vermelding en inachtnemening van: 

  • Naam activiteit, datum, aanvangstijd, locatie en korte omschrijving.
  • Meegeleverd beeldmateriaal dient rechtenvrij te zijn.
  • De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren.

Aanleveren voor de papieren editie uiterlijk iedere 10e van de even maand. 

  

VVV Dronterland
In FlevoMeer Bibliotheek Dronten is het VVV agentschap Dronterland gevestigd. FlevoMeer Bibliotheek is gevestigd aan De Rede 80-82 (8251 EX) Dronten.
Tel. +31 (0)88 0080 740. E-mail: info@vvv-dronten.nl

Openingstijden
Ma, wo en vr: 10.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur.
Dinsdag 10.00-17.00 uur. Donderdag gesloten.
Zaterdag 10:00-15:00 uur. Zondag gesloten.Ondernemen
Accountmanagers van de gemeente Dronten zijn Danielle ter Beke en Wieteke de Jong. Danielle is bereikbaar via telefoonnummer 14 0321 of per e-mail D.ter.Beke@dronten.nl. Accountmanager voor de toeristisch recreatieve branch en de agrosector is Wieteke de Jong. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0321 of w.de.jong@dronten.nl

 

Wonen
Voor adressen van makelaars en kavelinformatie is een pagina Woonlinks aangemaakt.