Aeres Hogeschool Dronten en Royal Eijkelkamp openen nieuw Soil Research Lab

Datum: donderdag 7 juni 2018

Op het terrein van Aeres Hogeschool Dronten is onlangs het Aeres Eijkelkamp Soil Research Lab geopend. Het brede aanbod aan apparatuurin dit nieuwe bodemfysische laboratorium is uniek in Nederland. Het lab biedt studenten van Aeres Hogeschool Dronten een geweldige kans om met state of art onderzoeksapparatuur te werken en zo bekendheid op te doen met Eijkelkamp’s producten. Bovendien is het voor Royal Eijkelkamp gemakkelijk om deel te nemen aan nieuwe bodemkundige projecten van de hogeschool en kennis te maken met toekomstige bodemprofessionals.

Studenten maken al een paar maanden gebruik van het nieuwe Aeres Eijkelkamp Soil Research Lab. Onlangs vond de officiële opening plaats. Frank Tilmann, directeur Royal Eijkelkamp, verrichtte de openingshandeling. Het nieuwe lab is voorzien van de nieuwste technieken: van membraanpers, een volledige set aan pF- meetapparatuur, calcimeter en permeameters tot de natte zeef methode.

Aeres Hogeschool Dronten heeft als een van haar speerpunten nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en praktijkonderzoek. Deze samenwerking tussen het bedrijfsleven en een onderwijsinstelling op het gebied van praktijkonderzoek sluit dan ook volledig aan bij de nieuwe Bodemstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze nieuwe strategie richt zich met name op duurzaam bodembeheer: het ministerie wil graag meer adviseurs met brede kennis over integrale bodemkwaliteit opleiden en deze kennis laten verspreiden. Ook wil het ministerie een kennismodule duurzaam bodembeheer realiseren. De hogeschool loopt hier al op vooruit: zij investeert al een aantal jaren flink in het thema bodem. Niet alleen heeft Aeres Hogeschool Dronten een lectoraat Duurzaam bodembeheer, ook is er een doorlopende leerlijn bodem ontwikkeld zodat studenten vanaf jaar 1 tot en met jaar 4 met duurzaam bodembeheer aan het werk kunnen. 

Het Soil Research Lab is dan ook een logische stap. Studenten werken namelijk regelmatig in projecten mee aan bodemkundig praktijkonderzoek. Zo werken ze onder andere aan precisietoediening van organische meststoffen in grasland en beoordelen ze profielkuilen samen met akkerbouwers. Ze brengen percelen in kaart, analyseren bodemscans en opbrengstkaarten en denken mee over maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Ieder jaar zijn tientallen studenten vanuit diverse studiejaren en –richtingen hiermee bezig, in nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers.

De bodemkundigen van Aeres Hogeschool hebben al meer dan 30 jaar een goede relatie met Royal Eijkelkamp. In de toekomst zou dit, zoals Tillman als ambitie uitsprak, uitgebouwd kunnen worden tot een Eijkelkamp bodemopleiding waarmee gezamenlijk professionals worden opgeleid.