Burgemeester Gebben opent De Democratiefabriek in Dronten!

Datum: donderdag 19 september 2019

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en FlevoMeer Bibliotheek Dronten hebben de handen ineengeslagen om de interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ naar Dronten te halen. Deze interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap is te vinden in de FlevoMeer Bibliotheek Dronten van 24-september tot en met 4-oktober-2019. Dinsdag 24 september zal burgemeester Jean Paul Gebben de tentoonstelling om 10:30 uur openen samen met leerlingen uit groep 7/8 van Christiaan Huygens Dronten. De leerlingen kregen een gastles van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, waarin ze vragen hebben voorbereid, die ze tijdens de opening aan de burgemeester zullen gaan stellen. 

De Democratiefabriek van Vredeseducatie is een leuke en dynamische opstap om in gesprek te gaan over democratie, pesten, vrijheid van meningsuiting, het belang van stemmen en de rechten van minderheden. Hieraan gekoppeld is er de activiteit ‘stemmen kan je leren’, waarbij bezoekers hun stem mogen uitbrengen over een voor Dronten belangrijk maatschappelijk onderwerp. Het reguliere stemmen wordt zo veel mogelijk nagebootst met hulp van de gemeente. Denk aan het vinden van het stemlokaal en het stemhokje. Stemmen is één van de duidelijkste uitingen van ons democratisch recht en daarmee gelijk een goede graadmeter van ons burgerschap en onze politieke betrokkenheid. 

Lang niet iedereen weet de stembus goed te vinden en ook de bibliotheek is voor sommige inwoners nog best een drempel te hoog. Dat kan anders! Met dit project beogen Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en de FlevoMeer Bibliotheek Dronten een basis leggen voor meer maatschappelijke/politieke betrokkenheid en de bibliotheek profileren als wegwijzer in de democratie.

Klassen uit het basis- en voortgezet onderwijs zullen de tentoonstelling in Dronten bezoeken, als ook Drontenaren met afstand tot de maatschappij. Deze groep zal tevens een rondleiding krijgen door de bibliotheek om op laagdrempelige wijze kennis te kunnen maken met de mogelijkheden van de bibliotheek. Iedereen is overigens van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Opgave voor deelname kan via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Dit project wordt mede mogelijkheid gemaakt door een subsidie van provincie Flevoland.