Dronten vraagt inwoners naar goede locaties voor plankaart openbare laadpalen

Datum: dinsdag 14 mei 2019

Voor inwoners in de gemeente Dronten die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein hun elektrische auto op te laden wil de gemeente openbare laadpalen plaatsen in woonwijken. Daartoe wordt eerst met inwoners een plankaart opgesteld. ‘Door het plaatsen van laadpalen hebben mensen werkelijk de keuzevrijheid op welke wijze zij willen reizen en stimuleren we het gebruik van elektrisch rijden’, stelt wethouder Korting van Verkeer en vervoer. ‘Dit is één van onze speerpunten in het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan.’ De vraag waar (toekomstige) laadpalen kunnen staan, wordt gesteld aan inwoners. Er is een campagne opgestart om mensen te vragen de plankaart op te tekenen. Online en tijdens informatieavonden.

Wethouder Ton van Amerongen: ‘Bij de behandeling van het Klimaatsbeleidsplan hebben we het belang onderstreept van een duurzame toekomst en schone lucht. Één van de maatregelen die daaraan bijdraagt is het stimuleren van het gebruik van de fiets en het faciliteren van elektrisch rijden. ’Hiermee geven wij invulling aan onze duurzaamheidsambities op dit onderdeel”.

Elektrisch rijders laden bij voorkeur hun auto op eigen terrein op. Voor inwoners die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein op te laden wil de gemeente locaties in woonwijken waar in de toekomst openbare laadpalen kunnen staan. De vraag waar wordt gesteld aan de inwoners. De gemeente nodigt u uit om hierover in gesprek te gaan tijdens bijeenkomsten in de drie kernen. Deze vinden plaats op: 

  • maandag 13 mei in Dronten (Ichthus College, Jupiterweg 25); 
  • maandag 24 juni in Biddinghuizen (Het Koetshuis, Baan 33) 
  • dinsdag 25 juni in Swifterbant (De Steiger, De Heraldiek 2A). 

Inloop met koffie 19.15 uur. De avonden starten om 19.30 uur. Aanmelden is gewenst. Dit kan via: w.sasse@dronten.nl. Tijdens de bijeenkomsten kan worden aangegeven wat men goede locaties lijkt voor de laadpalen. Aan de hand van de suggesties kan een goede verdeling worden gemaakt voor de laadpaallocaties. Uiteindelijk doel is een plankaart met daarop de (toekomstige) locaties voor laadpalen. Deze kaart wordt de basis voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte.

Wij roepen u op om (ook) de enquête over openbare laadpalen in te vullen. Dat kan in de periode van 30 april tot en met 25 juni op: www.dronten.nl/laadpaal.