Meer voor Mantelzorgers

Datum: vrijdag 15 februari 2019

Het Informatiepunt Mantelzorg van De Meerpaal Welzijn organiseert op 28 februari de bijeenkomst ‘Meer voor Mantelzorgers’. Contact met instanties, formulieren invullen of de weg vinden binnen de wereld van zorg: mantelzorgers krijgen vaak te maken met regeltaken rondom (mantel)zorg. Tijdens deze bijeenkomst vertelt een mantelzorgmakelaar uitgebreid over de verschillende wetten en loketten waarmee je als mantelzorger te maken krijgt, welke mogelijkheden er zijn en wat de financiële consequenties zijn. De avond start om 19.30 uur en deelname is gratis. Aanmelden hiervoor kan via Maroeska den Breejen, mantelzorgdronten@meerpaal.nl of 06 51 72 06 49. Het is ook mogelijk je aan te melden via het Serviceplein in De Meerpaal.