Nieuwe leden werkgeverscontactteam

Datum: donderdag 20 juli 2017

Het werkgeverscontactteam van ‘De Werkplek’ is een samenwerking tussen accountmanagers van economische zaken, werkcoaches van sociale zaken, UWV en arbeidstoeleidingsbedrijf IMpact. Samen werken zij aan het matchen van werkzoekenden met Flevolandse werkgevers. Paul Kanis en Suze Teunissen zijn twee nieuwe leden van dit werkgeverscontactteam. We laten u graag even kennismaken!

Suze is sinds februari werkzaam bij de gemeente, Paul vanaf april.  Beide hebben ze de functie Re-integratieconsulent Netwerkplatform. Dit is eigenlijk een dubbelfunctie, want ze begeleiden zowel de cliënt in de Participatiewet als de werkgevers. Suze vertelt: ‘We gaan op zoek naar vacatures: welke bedrijven hebben plaats voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Of zijn er wellicht reguliere vacatures, die met kleine aanpassingen ook ingevuld zouden kunnen worden door iemand uit de Participatiewet? Daarbij geven we de werkgevers uitleg over de verschillende instrumenten, bijvoorbeeld jobcoaching, de loonwaardemeting en de no-riskpolis.’

Naast het contact met de werkgevers, gaan Paul en Suze dus ook in gesprek met cliënten. Wat voor soort werk zouden zij kunnen doen? En waar ligt hun eigen voorkeur? Paul: ‘Er zit in iedereen potentie en tijdens deze gesprekken proberen we erachter te komen hoe we iemand tot z’n recht kunnen laten komen. We willen iedereen kansen bieden!’ Paul legt uit dat de dubbelfunctie fijn is. ‘We proberen goede matches te maken. Als een cliënt mij vertelt wat hij/zij graag zou willen doen, loop ik in gedachten de werkgevers al af. Andersom geldt dit ook: als de werkgever mij een vacature doorstuurt, denk ik meteen na over een geschikte kandidaat.’

De doelgroep is steeds diverser. Paul: ‘De afgelopen jaren is de gemeente voor steeds meer groepen verantwoordelijk geworden voor de re-integratie. De Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale voorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vallen nu onder de Participatiewet, en de gemeente is verantwoordelijk voor begeleiding vanuit de Participatiewet.’ Suze vult aan: ‘Dat maakt het werk moeilijker, maar ook uitdagender. Betaald werk voor iedereen is het doel. Dat vraagt soms om creatieve oplossingen, zodat werknemer en werkgever tevreden zijn.’

De afgelopen maanden heeft Suze ook een pilot opgezet: Impuls. Dit is een groepsgerichte, wekelijkse bijeenkomst voor mensen in de Participatiewet. ‘Eerst ontvangen de cliënten acht weken begeleiding bij het solliciteren van WorkFast. Daarna stromen ze door naar Impuls. Deze bijeenkomsten staan in het teken van solliciteren en vacatures zoeken. Er is altijd een re-integratieconsulent bij aanwezig om vragen te beantwoorden. De pilot levert zijn eerste vruchten al af!’

Wilt u graag meer weten over de pilot Impuls, heeft u een vacature, of wilt u graag persoonlijk kennismaken? Neem dan contact op met het werkgeverscontactteam van De Werkplek via 14 0321 of kijk op www.dewerkplek.nu.