Week van de Jonge Mantelzorger in De Meerpaal

Datum: vrijdag 24 mei 2019

Van 3 tot en met 9 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. In deze week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers door middel van bewustwordingscampagnes, activiteiten op scholen en bijeenkomsten voor professionals. De Meerpaal komt met haar Informatiepunt Mantelzorg deze week ook in actie. Op drie Drontense scholen wordt voorlichting gegeven om kinderen een beeld te geven over jonge mantelzorgers. Ook organiseert Informatiepunt Mantelzorg die week activiteiten voor jonge mantelzorgers.

“Het is belangrijk dat kinderen zich bewust worden van het feit dat er ook kinderen zijn waar het binnen het gezin niet zo vanzelfsprekend is dat je vriendjes mee naar huis neemt, dat het huishouden wordt gedaan, of dat je niet op vakantie gaat. Kortom het leven van een jonge mantelzorger is anders dan dat van de meeste kinderen”, aldus Maroeska den Breejen, jeugd- en jongerenwerker. Naast deze voorlichtingen worden er twee activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Voor jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar worden er op woensdag 5 juni tussen 14.00 en 16.30 uur koekjes en cakejes gebakken. De jonge mantelzorgers die op de middelbare school zitten gaan op vrijdag 7 juni pizza’s maken. Deze activiteit vindt plaats van 16.00 tot 20.00 uur. Uiteraard is er volop ruimte voor een gesprek, een spelletje en een hoop gezelligheid. Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Mantelzorg van De Meerpaal Welzijn, via mantelzorgdronten@meerpaal.nl of 06 51720649.