Waar komt Dronterland nu toch vandaan?
Een zee van ruimte

Waar komt Dronterland nu toch vandaan?

In het jubileumjaar 2012 startte het gemeentebestuur een discussie over de naamgeving aan de gemeente Dronten, die zowel geldt voor gemeente Dronten als overheidsorganisatie, gemeente Dronten als ruimtelijke omgeving en Dronten als stad. In 2012 heeft het college in vervolg daarop besloten de gemeente en plaatsnaam 'gewoon' bij Dronten te laten, maar om het verschil tussen stad en land te duiden, de naam 'Dronterland' als streeknaam in te voeren. Een suggestie van Stichting Geschiedschrijving Dronten, waarin Dronten als geografische richtingaanwijzer geldt. 

Een streeknaam is wat vrijblijvender toe te passen. Dronterland is bovendien wat het is: het Dronterlandschap, met ten minste drie prachtige plaatsen die dit landschap verrijken: Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Dronterland, als tegenhanger van het Drontermeer, met centraal in het land: de stad Dronten.

Lacus FlevoHistorie

In 1387 legde de hanzestad Kampen de Dronterdijk aan, om land terug te winnen op de Zuiderzee. De Sint Luciavloed had 100 jaar eerder het land en merencomplex Flevius (waar ook Vlieland naar genoemd is) definitief met het zeewater verbonden. Het 'aangedrond' land werd Dronten genoemd. Toen in 1957 de moderne polder Oostelijk Flevoland werd aangelegd behoorde het nieuw aangewonnen land tot (Openbaar Lichaam) Zuidelijke IJsselmeerpolders. Het idee was dat er een westelijk en oostelijk deel zou komen, waarbij Lelystad precies in het hart zou komen te liggen. Omdat de Markerwaard er uiteindelijk niet kwam, bestaat er nu alleen een oostelijk deel. Centraal in het landschap ligt Dronten, aanvankelijk bedacht als verzorgingskern, voor maarliefst tien dorpen die daar omheen zouden komen. Door de mechanisatie die na de Tweede Wereldoorlog op gang kwam is het dorpenpatroon veranderd in een A-kern (Lelystad) en een B-kern (Dronten) met daar omheen in eerste instantie vier en uiteindelijk nog maar twee C-kernen (Biddinghuizen en Swifterbant). Vanaf dat moment zou Dronten als groeistad fungeren, om de uiteindelijk niet gebouwde dorpen te compenseren. Dronten dankt zijn naam aan die oude polder Dronten. Toen in 1972 de eerste gemeente in Oostelijk Flevoland werd ingesteld werd de gemeente genoemd naar het centraal gelegen Dronten.

Direct spreekt het gemeentepersoneel over het Dronterland. Op een historische foto van burgemeester Eppo van Veldhuizen uit 1980, bedankt hij het personeel voor een presentatie. Achter hem lezen we de tekst: 'Flevoland verrees uit de golven, Dronterland uit het niets opgedolven'. Na vier decennia besluit het gemeentebestuur 'Dronterland', uit marketingmotieven, in te zetten als streeknaam voor het hele gebied. De vele bezoekers van de gemeente bezoeken immers niet de gemeente vanwege het gemeentebestuur, maar vanwege het landschap. Dat het Dronterland tot de gemeente Dronten mag voor zich spreken.