Beschikbare locaties

Beschikbare locaties

Wilt u uw bedrijf vestigen in Dronten? Het aanbod aan kantoorlocaties en bedrijventerreinen is afgestemd op landelijke ontwikkelingen, kernkwaliteiten van Dronten en toenemende bereikbaarheid. Er is een gevarieerd aanbod op representatieve locaties en zichtlocaties. Er zijn zowel kleine middelgrote als grote kavels; goed bereikbaar en direct gelegen aan de N307 (Overijsselseweg). Dronten is vanaf het noorden en vanuit de Randstad met de Hanzelijn per spoor direct bereikbaar. De N307 heeft een directe aansluiting op de A6 , de N50/A50 en A28. De grondprijs varieert van € 58,- tot € 163,- per m2.

 

DRONTEN

Agripark
Dronten heeft een specifieke locatie voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening in de groene sector: het Agripark. De concentratie op het Agripark van agrarisch gelieerde bedrijven in combinatie met een hoger onderwijsinstituut en kennisinstellingen, is aantrekkelijk uit oogpunt van synergie. Veel bedrijven maken gebruik van stagiaires van aanwezige scholen. Het Agripark heeft kantoorruimte zowel te huur als te koop. Voor meer informatie: Aeresgroep en Mac3park

Business Zone Delta
Ten noord-westen van de Hanzelijn is bedrijventerrein Business Zone Delta gelegen. Het terrein behoort tot de modernste bedrijventerreinen van de gemeente Dronten en zit in de laatste fase van uitgiftemogelijkheden. De prijzen variëren, afhankelijk van de locatie, tussen de €64,- (normaal gelegen) tot €146,00 (kantorenstrook) per m2.  Op het terrein zijn zones bestemd voor kantoren en voor de perifere detailhandel. 

Hanzekwartier
Het Hanzekwartier wordt de dynamische verbindingszone tussen de nieuwe stationsomgeving en het centrum van Dronten. Met de komst van de Hanzelijn, wordt dit hele terrein getransformeerd tot woonlocatie, met ruimte voor perifere detailhandel, onderwijsstation en enkele kantoorlocaties. Volg de ontwikkelingen op de pagina Hanzekwartier.

Kantoorvilla's in het groen
Kantoren met een representatieve uitstraling die zich niet direct in het centrum willen vestigen of op één van de bedrijventerreinen, kunnen in Dronten een bijzondere locatie vinden. Aan de toegangsweg De West, richting het centrum van Dronten, is een royaal gebied gereserveerd voor kantoorvilla's in het groen. Dit plan is bij uitstek geschikt voor relatief kleine kantoorgebruikers (tot 750 m2) die een pand met een eigen identiteit op een representatieve locatie zoeken. Voor meer informatie: Mac3park.

Poort van Dronten
Poort van Dronten is het nieuwste bedrijventerrein in Dronten en grenst aan de westelijke kant van bedrijventerrein Business Zone Delta. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van circa 20 hectare en daarvan is circa 19 hectare netto direct afneembaar. Er zijn kavels beschikbaar vanaf 2400 m2. Het terrein heeft een natuurlijke aansluiting met water, de spoorlijn en de N307. De prijzen variëren, afhankelijk van de locatie, tussen de €93,- en de €106,-.  Voor meer informatie: www.poortvandronten.nl

 

BIDDINGHUIZEN

Noorderbaan
Ten oosten van Dronten ligt Biddinghuizen. Onderdeel van het bedrijventerrein Noorderbaan is de Oldebroekerweg. Hier zijn een aantal woon-werk kavels met een ambachtelijk karakter uitgeefbaar. Voor informatie hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met projectonwikkelaar Roelofs & Haase Projectonwikkeling B.V. Voor meer informatie www.bedrijfskavels-biddinghuizen.nl. De Korenmaaier ligt parallel aan De Baan. De Baan verbindt de N709 (Oldebroekerweg) en de N305 (Biddingringweg). Aan de Korenmaaier zijn enkele woon-werk kavels beschikbaar. Aan de rand van het bedrijventerrein, direct aan het water, zijn een aantal woon-werkkavels met een dienstverlenend karakter uitgeefbaar. Afhankelijk van de locatie, variëren de prijzen tussen  € 59,- (normaal gelegen) en € 159,- (woon-werk dienstverlenend) per m2.

De Kaai/Havenweg
De Kaai/Havenweg is een bestaand bedrijventerrein in Biddinghuizen. Aan de rand van het bedrijventerrein, direct aan het water, zijn een aantal woon-werkkavels met een dienstverlenend karakter uitgeefbaar. Afhankelijk van de locatie, variëren de prijzen tussen de  € 59,- (normaal gelegen) en de € 159,- (woon-werk dienstverlenend) per m2. 

 

SWIFTERBANT

In Swifterbant liggen twee bedrijventerreinen. Het oudere Spelwijk en het nieuwere bedrijventerrein De Kolk/Tarpan. De bedrijventerreinen zijn goed ontsloten en de toegangswegen zijn breed. Daarnaast is er de woon-werk locatie Bloemenzoom voor dienstverlenende bedrijven.

Bloemenzoom
In Swifterbant zijn woon-werkkavels beschikbaar in de wijk Bloemenzoom. Er zijn 17 kavels, waarvan ongeveer éénderde is uitgegeven. Voor een aantal kavels geldt, dat er minder strenge eisen gelden m.b.t. de minimale bedrijfsoppervlakte. Daarmee zijn deze kavels zeer geschikt voor startende ondernemers. De prijzen zijn vanaf € 188,- incl. btw.

Tarpan 
Swifterbant beschikt over de bedrijventerreinen De Kolk/Tarpan. Tarpan is een gemengd bedrijventerrein met grootschalige  en kleinere bedrijven met dienstwoningen. Vanwege de ligging (vrijwel direct aan de A6) leent het bedrijventerrein zich uitstekend voor vestiging van o.a. distributie- en handelsbedrijven. De oppervlakte van Tarpan is ongeveer 11 hectare. Er worden kavels uitgegeven vanaf 1500 m2.