Erkende werkgevers

Erkende werkgevers

Erkend werkgever wordt je niet zomaar. Wanneer jouw bedrijf aan onderstaande criteria voldoet, verdient je bedrijf het keurmerk ‘Erkend werkgever’. Elke erkende werkgever ontvangt het keurmerk; wordt vermeld op de poster die in het gemeentehuis hangt en het logo komt te staan op de website www.dewerkplek.nu

Op deze manier willen we als gemeente onze waardering uitspreken over deze werkgevers en andere werkgevers enthousiasmeren ook een duurzame arbeidsplek te bieden aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De criteria

  1. De geplaatste kandidaat woont in de gemeente Dronten en ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet, of is opgenomen in het doelgroepenregister (leerlingen praktijkonderwijs);
  2. Het betreft een reguliere werkplek (betaald) of een werkervaringsplek (onbetaald);
  3. De duur van het contract is minimaal 6 maanden*;
  4. Het aantal uren dat de kandidaat werkt, is minimaal 24 uur of het maximaal haalbare aantal uren voor de werkzoekende*;
  5. De werkgever is gevestigd in de Gemeente Dronten;
  6. De plaatsing is gerealiseerd door bemiddeling van het Werkgeverscontactteam.

* Van de punten 3 en 4 kan door het werkgeverscontactteam gemotiveerd worden afgeweken. De argumentatie om af te wijken van de criteria wordt vastgelegd in het dashboard.