Het werkgeverscontactteam

Het werkgeverscontactteam

Wilt u als werkgever sociaal betrokken zijn en wilt u maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen? Biedt dan een werkplek. Zo geeft u mensen die dat nodig hebben de gelegenheid weer mee te doen op de arbeidsmarkt. U kunt op verschillende manieren een werkplek geven. Een stage, een werkervaringsplek of een reguliere baan. Ook heeft de gemeente Dronten een aantal instrumenten ontwikkeld die het voor u als werkgever makkelijker maken om een werkplek te geven. Het werkgeverscontactteam, een samenwerking tussen accountmanagers en werkcoaches van de gemeente, IMpact en UWV, helpt u vorm en invulling te geven aan die werkplek.

Hoe? Lees het interview!

Meer weten? Neem dan contact op met het werkgeverscontactteam van de gemeente Dronten: bel 14 0321 of mail naar dewerkplek@dronten.nl.