Het werkgeverscontactteam: een kansrijke samenwerking!

Het werkgeverscontactteam: een kansrijke samenwerking!

Iedereen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, moet een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Het moet voor een werkgever  'normaal' worden om deze mensen aan te nemen. Dat willen we bereiken met het  werkgeverscontactteam van de gemeente Dronten.  In het werkgeverscontactteam werken accountmanagement van economische zaken, werkcoaches van sociale zaken, UWV en arbeidstoeleidingsbedrijf IMpact samen aan het matchen van werkzoekenden met Flevolandse werkgevers. Soms zonder begeleiding, soms mét begeleiding.

Gemeente ook voor arbeidsmarktbemiddeling
Danielle ter Beke is Accountmanager binnen het team Economische Ontwikkeling en maakt deel uit van het werkgeverscontactteam:  “Ondernemers komen met zeer uiteenlopende vragen en projecten bij me. Vaak  gaat het om vraagstukken die samenhangen met bijvoorbeeld het starten van een bedrijf of nieuwe bedrijfsactiviteiten. Iedere ondernemer heeft in dat perspectief te maken met personeel. Naast het begeleiden van de ondernemer in praktische zin,  is het mooi om als accountmanager (ook) die verbinding met betrekking tot personeel te kunnen maken. Veel ondernemers weten niet dat zij voor personele vraagstukken ook bij de gemeente terecht kunnen. Ondernemers zijn vaak blij verrast. “ 

Het werkgeverscontactteam komt een keer per maand bij elkaar om te bespreken welke ontwikkelingen er zijn in de markt. “We bespreken dan met elkaar bij welke bedrijven er kansen zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. We gaan dus heel concreet op zoek naar werkgelegenheid”, licht Hans Vermeer, commercieel manager bij IMpact toe.

Eén contactpersoon
Hans: “Door de goede samenwerking worden contacten met de werkgevers goed gestroomlijnd. Dit voorkomt dat er zaken dubbel gedaan worden maar ook dat werkgevers niet door meerdere collega’s tegelijkertijd benaderd worden.  Zo wordt de kans op een juiste match tussen werkgever en nieuwe medewerker nog groter. Het belangrijkste is dat door onze samenwerking de  totale participerende doelgroep (wsw, wwb, wajong en zelfs ww) kansrijker is.”

Meer weten?
Heeft u ook een werkplek of wilt u meer weten? We helpen u graag!