Aanbestedingen worden ook gegund aan Drontense bedrijven

De SEA organiseerde 14 juni jl. weer een ondernemersacademie in De Meerpaal. Thema ditmaal was ‘Aanbestedingen door overheden en non-profit organisaties'. Vragen als hoe zit dat, is het alleen voor grote bedrijven, maken Drontense bedrijven wel een kans en hoe ding ik mee, kwamen aan de orde tijdens de presentaties van Yvette Berkel van Procurance en Roelf Houwing van Smart Tenders. Beiden expert op het gebied van aanbestedingen. Tevens stonden inkopers van de gemeentes Dronten, Lelystad en Almere en Provincie Flevoland de aanwezige ondernemers te woord tijdens de speeddate-sessie na de pauze.

Wetten en regels 

Yvette Berkel, extern adviseur op dit terrein bij de gemeente Dronten, informeerde tijdens haar presentatie de ondernemers over de procedurele kant van aanbestedingen door overheden en dan met name door de gemeente Dronten. Zij maakte inzichtelijk dat overheids-inkopers bij aanbestedingen zich dienen te houden aan stringente (Europese) wet- en regelgeving. Dat zorgt aan de ene kant voor een zorgvuldig en rechtmatig gunningstraject, anderzijds maakt het de aanvraag en indienen van de inschrijving omslachtig en lastig. Voor veel ondernemers is dat een reden om hiervan af te zien, zo blijkt uit reacties uit de zaal.

Beleid gemeente Dronten 

Om die lokale ondernemers hierin tegemoet te komen hanteert (o.a.) de gemeente Dronten nu een aanbestedingscriteria die lokale ondernemers in staat stelt om gemakkelijker mee te dingen. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt uit het feit dat inmiddels 65% van de aanbestedingen door de gemeente Dronten wordt gegund aan bedrijven die binnen een straal van 35 km van Dronten zijn gevestigd. Ook is de gemeente Dronten voornemens een database te ontwikkelen waarin lokale ondernemers wordt gevraagd zich met hun product of dienst te registreren om zo mee te dingen op toekomstige aanbestedingen.

Succesvol inschrijven 

Daarna was het woord aan Roelf Houwing. Hij begeleidt dagelijks bedrijven en ondernemers met aanbestedingstrajecten en vanuit die hoedanigheid heeft hij veel contact met inkopers van overheden en non-profit organisaties. De praktijkervaringen die hij daarmee heeft opgedaan deelt hij deze avond met het publiek. Hoe moet je omgaan met de regels, voorschriften en procedures, wat zijn de valkuilen waar je op moet letten en wat er al met al bij komt kijken om van je inschrijving een succesvolle aanbesteding te maken.

Kortom, een zeer leerzame avond en voor menig lokale ondernemer een eye-opener.

Meer informatie is te vinden op:
www.tenderned.nl
www.flevolandhuurtin.nl
www.dronten.nl
www.smarttenders.nl