Aeres Hogeschool Dronten scoort goed in Nationale Studenten Enquête

Vandaag presenteert Studiekeuze 123 de cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is dé enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Aeres Hogeschool Dronten scoort op de drie hoofdthema’s boven gemiddeld. Op de punten studiebegeleiding, informatievoorziening, kwaliteitszorg en internationalisering scoort de hogeschool ver boven het landelijk gemiddelde. 

De tevredenheid onder de studenten bij Aeres Hogeschool in Dronten is vergelijkbaar met vorig jaar. De drie hoofdonderwerpen: wat vinden studenten van hun opleiding, hoe beoordelen ze de sfeer en raden ze de opleiding aan, scoren ruim boven het gemiddelde. 

Ook op de twee items die vorig jaar nieuw zijn toegevoegd ‘uitdagend onderwijs en internationalisering’ scoort de hogeschool weer hoog en boven het landelijk gemiddelde. Rieke de Vlieger, directeur Aeres Hogeschool Dronten is tevreden met de resultaten van de NSE. ‘Net als vorig jaar zijn we blij met de behaalde scores. Onze studenten zijn tevreden. Ook onze aanmeldingscijfers voor het schooljaar 2018/2019 laten zien dat we als hogeschool goed bekend staan. Docenten scoren op veel items hoger dan landelijk het geval is. Vooral ‘de betrokkenheid van docenten bij de studenten’ en ‘de kennis van docenten over de beroepspraktijk’ scoren hoog. Evenals vorig jaar blijft ‘uitdagend onderwijs’ hoger scoren dan landelijk. De koppeling van ons onderwijs aan ons onderzoek en aan opdrachten uit het werkveld draagt daar ongetwijfeld aan bij. Internationalsering scoort ook nu weer hoog. Studenten zijn zeer tevreden over de mogelijkheden die hen geboden worden voor studeren of stage in het buitenland.’

De NSE is een jaarlijks landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar werden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen. 

Niet alleen de huidige studenten, maar ook alumni zijn tevreden over hun opleiding en over de aansluiting bij hun huidige functie. De resultaten van de HBO-monitor 2017 laten zien dat er weinig werkloosheid is onder de afgestudeerden van Aeres Hogeschool. Het werkloosheidspercentage is met 1,2 % zeer laag. Binnen de agribusiness sector is er veel vraag naar hbo’ers. De grote vraag blijkt ook uit het feit dat veel studenten al tijdens hun laatste studiejaar door toekomstige werkgevers worden benaderd. Dat biedt voldoende perspectieven voor studenten die een groene hbo-studie volgen. Met name de tuinbouw en de varkens- en pluimveehouderij wachten met smart op groene hbo’ers. De aansluiting tussen opleiding en werk is voor afgestudeerden van Aeres Hogeschool (met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen) met 86% het beste van de groene hogescholen. Binnen de groep groene hogescholen scoort Aeres Hogeschool ook het laagste werkloosheidspercentage. 

Binnen de agrofoodsector vinden afgestudeerden snel een baan in de eigen of verwante richting en op hbo-niveau. De resultaten zijn afkomstig uit de HBO-Monitor 2017, een jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.