Human Capital Agenda

Human Capital Agenda

Gemeente Dronten investeert in een aanpak om de ontwikkeling van mensen in onze gemeente verder vorm te geven, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren, de juiste beweging te creëren in bijvoorbeeld werk naar werk trajecten en uitstroom van werk te voorkomen. 

Als start van deze aanpak heeft Bureau BUITEN begin 2019 een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd voor de gemeente Dronten. Hierdoor ontstaat er meer inzicht op de huidige arbeidsmarkt, de trends en ontwikkelingen, wat deze betekenen voor de toekomst en voor de keuzes die nu en in de komende jaren moeten worden gemaakt.

U kunt de arbeidsmarktanalyse hier downloaden.

De SEA-groep (Sociaal Economische Agenda) Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt buigt zich over het (sectoraal) uitrollen van de Human Capital Agenda, om te komen tot een plan van aanpak dat in 2020 in gang wordt gezet. Zowel in de Regio Zwolle als in Flevoland zijn/worden er programma’s uitgewerkt om ondernemers & onderwijs te faciliteren in hun human capital vraagstuk, onder andere door het (co)financieren van projecten. 

Kijk voor meer informatie over de (financiële) regelingen voor Human Capital vraagstukken op www.upgradejezelfregiozwolle.nl of op www.flevoland.nl