SEA Workshop frist businessmodel ondernemers op

Op initiatief van de SEA-groep Ondernemersacademie vond dit voorjaar de workshop ‘Doorgroeitraject voor ervaren ondernemers’ plaats. In een vijftal avonden werden, onder leiding van MKB-coach Harry Bakker, de businessmodellen van de deelnemende ondernemers onder de loep genomen en waar nodig opgefrist. Daarnaast bood de workshop een aantal kennisseminars over onder andere nieuwe marketingstrategieën, belastingtips en zakelijk gebruik van social media.

Tijdens de slotavond op 7 mei presenteerden de ondernemers, onder toeziend oog van een jury, hun herziene businessmodellen middels videopitches. Tom Schröder van Van Aerdenhout Consultancy kreeg hiervoor de meeste waardering. De jury prees zijn heldere focus wat een ‘must’ is voor een succesvolle toekomst.