Uitnodiging Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Dichtbij

Uitnodiging Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Dichtbij

Duurzaam Doen Dronten (DDD) en de Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade organiseren op woensdag 12 oktober as. een workshop MVO Dichtbij. U als ondernemer willen we graag uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is in FlevoMeer Bibliotheek Dronten van 19.00-21.00 uur. 

 

Wat willen deze organisaties met het Project MVO Dichtbij?

Het doel is om een netwerk van organisaties binnen de Gemeente Dronten op te zetten die ervaringen hebben opgedaan met MVO. De Gemeentelijke werkgroep en DDD zien dat vele ondernemers in Dronten initiatieven ontplooien op het gebied van duurzaamheid. Dat is naar onze mening nog bij te weinig ambtenaren maar ook inwoners bekend. Beide organisaties willen daarom deze inspirators een groter platform bieden en een extra impuls geven. Juist de nieuwe ideeën en ontwikkelingen moeten zichtbaarder worden voor anderen. Op deze manier is het de bedoeling dat een vliegwiel effect gaat optreden en meer ondernemers het aandurven om met duurzaamheid aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie. Daarnaast wil het hiermee ook een mogelijkheid geven elkaar beter te vinden en te ontmoeten als het gaat om bepaalde MVO-vraagstukken. We willen juist op lokaal niveau de kansen en mogelijkheden aangrijpen.

Om dit netwerk vorm te geven heeft de Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade een database opgezet met een aantal gegevens van bedrijven in Dronten die aangeven met MVO bezig te zijn. Deze lijst willen we verder uitbreiden. Daarnaast willen we tijdens de workshop uw tips en adviezen meenemen om dit bestand verder vorm te geven en te kijken wat we nog meer kunnen doen om een duurzaam netwerk op te zetten. Uw inbreng is dus van belang.

 

Het programma:

19.00 uur- Welkom en uitleg over de avond

19.10 uur- Aan de slag met duurzaamheid

19.30 uur- Pitch met voorbeelden op het gebied van MVO binnen een onderneming

20.00 uur- Uitleg project MVO Dichtbij; een netwerk van ondernemers in Dronten

20.30 uur- Aanbevelingen voor de toekomst

21.00 uur- Sluiting

 

Opgave voor deze bijeenkomst kan voor 10 oktober via: mail:  g.fels@Flevomeerbibliotheek.nl

 

Duurzaam Doen Dronten

FlevoMeer Bibliotheek Dronten heeft samen met Kwintes, H-Energiesystemen, Bewust Dronten, IVN Dronten, Natuur- en Milieu Federatie Flevoland en Werkgroep Fairtrade het Duurzaam Doen Dronten platform opgericht. Om alle verschillende initiatieven in Dronten te verbinden en nog meer bij de burgers “thuis” te brengen is in FlevoMeer Bibliotheek Dronten het platform Duurzaam Doen Dronten. Als centrale en toegankelijke voorziening met ruim 4.000 bezoekers per week is de bibliotheek dé plek om deze initiatieven voor het voetlicht te brengen.