Sociaal Economische Agenda

Sociaal Economische Agenda

 

koersen op karakter   

Economische visie 2015

Met de uitvoering van de economische Visie 2015 visie zijn vijf kerngroepen actief om de relevante thema’s te borgen en om initiatieven uit de samenleving ruimte te geven. De gemeente heeft daarbij de rol van een actieve partner en regisseur. Het streven is een lokale economie die meerwaarde heeft voor de samenleving. Een economie die zorgt voor banen, stageplaatsen, kennis en een duurzame leefomgeving.

Klik hier voor het document

SEA Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Deze SEA-groep bevordert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het doel is het onderwijs- en kennisaanbod te versterken en aan te sluiten op vragen en mogelijkheden in het bedrijfsleven. Waar mogelijk wordt aangesloten op regionale initiatieven. Gezamenlijk worden evenementen voor studie en beroepskeuze georganiseerd. Aan de SEA-groep nemen vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs, MBO-scholen, ondernemers (OVDD) en de gemeente Dronten deel.

Zomerondernemer

Het project ZomerOndernemer helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het opzetten van een eigen bedrijf tijdens de zomervakantie. Gedurende de zes weken van de zomervakantie worden de deelnemers begeleid door professionele coaches. In korte tijd leren de jongeren de basiselementen van het ondernemerschap kennen door daadwerkelijk aan de slag te gaan.  Lees verder. (pdf opent in nieuw venster) 

SEA Ondernemersacademie

De doelstelling van de Ondernemersacademie is het opleiden en verder ontwikkelen van (startende) ondernemers om succesvol ondernemerschap te bevorderen en kennis delen tussen de ondernemers. Alle programma’s van de Ondernemersacademie worden gegeven door ondernemers die hun sporen hebben verdiend en succesvol zijn. Mensen die vanuit hoofd en hart werken en u als mens centraal stellen, ingaan op uw individuele opleidingsbehoeften en wensen en passende oplossingen met u ontwikkelen waar u echt mee verder kunt. Het gaat er om uw eigen antwoorden te vinden op al uw vragen, wij ondersteunen u hierbij. 

De Ondernemersacademie biedt opleidingsprogramma's, korte workshops en lezingen aan om u als ondernemer volledig tot bloei te laten komen en succesvol te worden of te blijven. Wij zijn er voor starters en ook voor ervaren ondernemers. Lees verder...

SEA Bedrijventerreinen

Werken aan een toekomstbestendig vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen, dat is waar de SEA groep Bedrijventerreinen zich op richt. Deze SEA groep is zichtbaar en aanspreekbaar voor ondernemers op de bedrijventerreinen en versterkt de cohesie tussen hen. Door ondernemers materiaal en menskracht ter beschikking te stellen. Ook onderzoekt deze SEA groep de mogelijkheden van parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen en faciliteert bij een eventuele opstart daarvanLees verder...

SEA Dynamiek in de Landbouw

De focus van deze SEA-groep ligt op het accentueren van Dronten als centrum voor moderne landbouwsystemen, kennis en onderwijsontwikkeling. Daarnaast heeft deze SEA-groep zich ook tot doel gesteld om Dronten uitdrukkelijker te positioneren in de Agrofoodsector van de regio Zwolle. Dronten is de gemeente met het grootste aandeel aan biologische landbouw in Nederland. Hogeschool CAH/Vilentum en het Groenhorst College worden ondersteund om zich op het gebied van ondernemen, onderwijs, overheid en onderzoek te profileren. In deze SEA-groep participeren CAH/Vilentum, LTO, OVDD, agrarische ondernemers en de gemeente Dronten. Lees verder...

SEA Wervingskracht

De SEA-groep Wervingskracht verzorgt de overall communicatie ‘naar buiten’ namens de vijf SEA-groepen. Deze groep nodigt Dronter ondernemers en betrokken organisaties van harte uit op te treden als ambassadeur voor Dronten. Aan deze SEA-groep nemen vertegenwoordigers van de OVDD, Winkeliersvereniging Suydersee, de Stichting Flevoboulevard, CAH Vilentum en de gemeente Dronten deel.