SEA Dynamiek in de Landbouw

SEA Dynamiek in de Landbouw

SEA groep 'Dynamiek in de landbouw' inventariseert de sterke kant van Dronten in de agrarische sector. Wat maakt Dronten uniek, waar liggen de kansen en waar liggen de speerpunten die verdere ontwikkeling van de sector sterk maakt. Subthema’s die worden behandeld zijn: gezond ondernemersklimaat, gezond product en gezonde bodem. 

De focus van de SEA groep ligt op profileren van Dronten als centrum voor moderne landbouwsystemen, kennis- en onderwijsontwikkeling en samenwerking stimuleren met de economische regio Zwolle en in Flevoland. Dynamiek in de Landbouw heeft zich ten doel gesteld Dronten te profileren in Agrofood in de regio Zwolle en de hogeschool CAH Vilentum en Groenhorst College te ondersteunen in het profileren op het gebied van ondernemen, onderwijs, overheid en onderzoek.

Promotiefilm Agro & Food / Dynamiek in de Landbouw
De gemeenten Dronten en Noordoostpolder gaan de samenwerking op het gebied van Agro en Food verder verstevigen. Beide gemeenten participeren in het Cluster Agro en Food in de Regio Zwolle naast Hardenberg, Westerveld, de Wolden en binnenkort wellicht ook Urk. Om de samenwerking te markeren en zichtbaar te maken waar de kwaliteit in dit deel van de Regio Zwolle ligt, is er een filmpje gemaakt. De film is mogelijk gemaakt door de SEA groep Dynamiek in de Landbouw. Een greep uit de activiteiten van het Agri en Food Innovatiecluster per 16 december 2015 vindt u in .PDF via deze link.

 

Agrotechniek

Tweejaarlijks vindt in Dronten Agrotechniek plaats. De landbouwbeurs met 'alles wat boeren boeit'. Dronten kent dan ook een koppositie op het gebied van landbouw. De agrarische sector is vanouds een belangrijke economische drager in het gebied. Dat is niet vreemd, omdat de productievoorwaarden in Dronten optimaal zijn. Ieder agrarisch productiebedrijf profiteert van de vruchtbare bodem, ruime verkaveling en goede waterhuishouding. 

Dronten is trots op het vakmanschap, de techniek en innovativiteit in deze sector. Door de dynamiek in de landbouw is telkens behoefte aan ruimte voor ondernemerschap. Ondernemers wisselen van bedrijfstype, intensiveren de bedrijfsvoering, starten met nevenactiviteiten of creëren schaalvergroting. Bij al deze veranderingen, die vaak een internationale achtergrond hebben, streven wij naar een levensvatbare landbouw. De gemeente Dronten zet in op drie sporen:

Profileren
Het landelijk gebied vormt samen met de kennisontwikkeling op de Drieslag en aan de Wisentweg in Dronten één campus. Dronten zien we als het centrum van de moderne landbouwsystemen. Hier zijn de kansen voor kwaliteit, schaalgrootte en kennisdeling. De CAH heeft een belangrijke voorlichtende rol.

Diversificeren
De agrariër heeft drie rollen: producent, landschapsbeheerder en energieleverancier. Deze diversiteit willen we accentueren, in het bijzonder ten aanzien van de opwekking van duurzame energie en het sluiten van kringlopen. We willen bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van de landbouw.

Specialiseren
De claim op de ruimte in het buitengebied neemt toe. Niet alleen door ontwikkelingen op toeristisch-recreatief vlak, maar ook door functiewijziging van erven (wonen, verwerkende industrie). Het honoreren van deze claim heeft gevolgen voor de productieruimte van de agrarische sector en infrastructuur die daaraan ten dienste staat. Afgezien van de Oostkant van Dronten, heeft de agrarische productieruimte prioriteit. Dat is het specialisme van het buitengebied.