Startende ondernemers

Startende ondernemers

Startende ondernemers dragen relatief fors bij aan de groei van de werkgelegenheid in Dronten, meer nog dan bedrijven die verplaatsen of verhuizen naar Dronten. In de economische visie is het streven van een werkgelegenheidsgraad van 70% opgenomen. De provinciale ambitie is 75%.

Het aantal bedrijfsvestigingen in Dronten is in vergelijking met andere Flevolandse gemeenten het meest toegenomen in Dronten (5%). De Sea kerngroep Startende ondernemers zet in op een vestigingsklimaat waarin nieuwe bedrijven kans krijgen om een levensvatbare onderneming te starten. Het gaat om het voorkomen van uitval: de focus ligt niet per definitie op (nog) méér starters maar op meer starters die blijven bestaan. De Sea kerngroep streeft naar een doordachte start voor starters. De Sea kerngroep Startende ondernemers 

  • onderzoekt of een Dronter variant van een ondernemersplaza bijdraagt aan een verdere toename van nieuwe bedrijven en daarmee een toename van het aantal arbeidsplaatsen. 
  • doet onderzoek naar de redenen van bedrijfsbeëindiging.
  • stimuleert kennisuitwisseling tussen startende ondernemers door het aanbieden van netwerkbijeenkomsten.

Op de starterspagina van de gemeente Dronten leest u over Startersbeleid, het Startersspreekuur, Bedrijf aan huis, Bedrijfshuisvesting, Vergunningen, het Technofonds, BBZ (Bijstandverlening Zelfstandigen), Provinciale activiteiten.

 

Actief Startersprogramma

Partners in de gemeente Dronten uit het economisch veld helpe startende ondernemers met een actief starters-programma. In Dronten wordt dit opgepakt vanuit de Sociaal Economische Agenda (de ‘SEA’). In 2013 is vanuit de SEA de Ondernemers Academie opgestart. Zij hebben zich ten doel gesteld informatie en kennisuitwisseling voor starters in de gemeente Dronten te bevorderen.

De Ondernemers Academie verzorgt informatieavonden, o.m. in De Meerpaal. Daarnaast wordt op wisselende locaties meervoudige  workshopsessies georganiseerd om startende ondernemers te helpen bij het opstellen van hun ondernemersplan. Lees meer over het programma van de Ondernemersacademie.