Privacy & cookies

De website Dronterland.nl plaatst diverse cookies. Dit gebeurt direct als u de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Dronterland beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. De redactie van Dronterland.nl gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een pc of individu.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Dit houdt in dat elke website die bezoekersgedrag meet en gegevens daarover vastlegt in bijvoorbeeld cookies (en dat zijn vrijwel alle websites) zich dient te houden aan de nieuwe cookiewetgeving. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zicht richten op de Nederlandse markt. Voor elke 'niet-functionele' cookie moet toestemming gegeven worden. Een functionele cookie is bijvoorbeeld het onthouden van inloggegevens of producten die in een winkelmandje zitten. Onder 'niet-functionele' cookies worden bijvoorbeeld cookies verstaan die websitebezoek bijhouden. De redactie van Dronterland.nl wil website bezoek meten met het doel de effecten van marketingcommunicatie te meten.