Matchpoint zoekt districtscoördinator Fondsenwerving

Matchpoint zoekt districtscoördinator Fondsenwerving

Matchpoint vrijwilligerswerk is voor een humanitaire hulporganisatie op zoek naar een inspirerende en enthousiaste districtscoördinator Fondsenwerving. De coördinator verbindt de afdelingen met elkaar waar het de fondswerving betreft en adviseert en ondersteunt de afdelingen bij het zoeken naar fondsenwervende activiteiten. Een uitdagende en zelfstandige vrijwilligersfunctie waarbij ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden voor het uitvoeren van deze taak. De werktijden zijn 4 uur per week. Verzekering en reiskostenvergoeding wordt aangeboden.    

Meer informatie is te krijgen via de medewerkers van de Meerpaal  0321 388 710 of matchpointvrijwilligerswerk@meerpaal.nl.