Meerpaaldagen 2020 uitgesteld naar 2021

Meerpaaldagen 2020 uitgesteld naar 2021

Met pijn in ons hart heeft het bestuur van de Meerpaaldagen gisteravond definitief besloten dat de 29e editie van de Meerpaaldagen in 2020 NIET doorgaat.  De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19), de maatregelen die in ons land genomen zijn en de financiële consequenties die hieruit voortvloeien, zorgen ervoor dat wij deze lastige beslissing hebben moeten nemen. Op dit moment is het voor niemand duidelijk hoe onze wereld er in augustus uitziet en welke maatregelen er dan gelden. We zullen nog lang 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en dat is ondoenlijk om te organiseren en handhaven. Om nu verder te gaan met alle voorbereidingen is financieel een te groot risico.

Stichting ProDronten heeft de Meerpaaldagen alle voorgaande jaren kunnen organiseren met behulp van heel veel (lokale) ondernemers en bedrijven. Om hen in deze lastige tijd om een bijdrage te vragen, vindt het bestuur niet gepast. Dit allemaal in overweging genomen, heeft ons doen besluiten de Meerpaaldagen dit jaar niet door te laten gaan.

De komende tijd gaan wij aan de slag met de organisatie en uitvoering van De Meerpaaldagen 2021. De Meerpaaldagen hebben altijd gezorgd voor positiviteit en verbinding in Dronten wij staan ervoor dat dit ook in 2021 op gaat.